Računovodski servis Transplast d.o.o.

Naše stranke so z našim delom delo zadovoljne, saj se znamo prilagoditi njihovim potrebam, svoje delo opravljamo kvalitetno in hitro, hkrati pa lahko rečemo, da so tudi cene naših storitev zelo ugodne.

Kaj ponujamo?

 • Računovodstvo

  • vodenje blagajne,
  • izdelava iop obrazcev,
  • obračun stroškov dela,
  • obračun plač, regresov in avtorskih honorarjev,
  • obračun najemnin,
  • priprava dokumentacije za pridobivanje bančnih posojil,
  • pomoč pri pridobitvi kreditov ter
  • izdelava zaključnih računov.
 • Knjigovodstvo

  • vodenja dnevnika glavne knjige,
  • vodenja evidence osnovnih sredstev,
  • vodenja evidence kupcev in dobaviteljev,
  • vodenja glavne knjige in
  • knjiženja maloprodaje.
 • Svetovanje

  • optimirali vaše davčne bilance,
  • izdelali vam bodo bilance stanja,
  • obračunali bodo davek od dohodkov za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe,
  • obračunali DDV in
  • izvedli bodo tudi preventivne davčne preglede.
  • pomoč pri ustanovitvi podjetja,
  • pomoč pri pripravi pogodb – od avtorskih in podjemnih pogodb do pogodb o redni zaposlitvi,
  • pregled pogodb,
  • pomoč pri storitvah za društva, podjetja z omejeno odgovornostjo in samostojne podjetnike,
  • pomoč pri pisanju in pošiljanju opominov in izvršb – ponujamo vam tudi pošiljanje le-teh preko elektronskega poslovanja,
  • pomoč pri prenosu dejavnosti,
  • pomoč pri pripravi kompenzacij,
  • pomoč pri izdelavi poslovnega načrta in
  • pomoč pri izdelavi analize poslovanja.

Kontaktirajte nas!

Na voljo smo vam tudi za elektronsko poslovanje. Vrata našega podjetja so odprta od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro, ko nas lahko obiščete na sedežu našega podjetja ali nas pokličete na telefonski številki (02) 884 26 24 ali (041) 654 148, dosegljivi pa smo tudi na elektronskem naslovu transplast@netsi.net, is8842624@gmail.com.

Kontaktirajte nas!

Descargar musica